Spolupráce se týká těchto oblastí zájmu:

• Vědeckovýzkumné spolupráce v oblasti související s problematikou strojírenských technologií, spojené především s udržením provozuschopnosti jednotlivých vozidel.
• Zapojení kapacit ČVUT do realizace vědeckovýzkumných řešení týkající se technologických procesů konzervace a ochraně proti korozi.
• Spolupráce při výchově absolventů např. formou zadání a konzultací při zpracování závěrečných prací, praktické asistence absolventů u probíhajících projektů, vzájemného využití technologických kapacit a dalších forem spolupráce na základě společné dohody.
• Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání.

www: Fakulta strojní ČVUT